Privacy statement

Busscher Vuurwerk

Doeleinden verwerking
Busscher Vuurwerk verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
Busscher Vuurwerk verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Busscher Vuurwerk. De volgende gegevens zijn niet verplicht: adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.
Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Busscher Vuurwerk verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Busscher Vuurwerk heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier en Google Analytics.
Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Busscher Vuurwerk verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, websiteanalyse tools waar informatie van websitebezoekers worden verzameld en aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door Busscher Vuurwerk worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Busscher Vuurwerk uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.
Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Busscher Vuurwerk getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Busscher Vuurwerk. Zie verderop in dit privacy statement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Busscher Vuurwerk worden bewaard voor een duur van 24 maanden.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Busscher Vuurwerk te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Busscher Vuurwerk verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Social media koppelingen
Busscher Vuurwerk maakt gebruik van koppelingen met sociale netwerken zoals Facebook, Instragram, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres de website van Busscher Vuurwerk hebt bezocht.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens gebruik te maken van deze koppelingen.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Busscher Vuurwerk doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
Busscher Vuurwerk V.o.F.
Deurningerstraat 73
7557 HC Hengelo
info@busschervuurwerk.nl
+31 (0)74 – 291 10 40
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u schriftelijk of per e-mail aanvragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Busscher Vuurwerk, neem dan contact op met Busscher Vuurwerk via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.